Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

1ο Κεφάλαιο - Η Επιχείρηση

1.2 Η Επιχείρηση

1.2 Η Επιχείρηση - Επανάληψη

1.3 Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

3ο Κεφάλαιο - Ηγεσία

3.1 Ηγεσία - Βασικές Έννοιες

3.2 Ηγεσία - Πηγές Δύναμης του Ηγέτη

3.3 Πρότυπο Ηγετικής Συμπεριφοράς

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Πανελλήνιες 2013 - Λύσεις

ΑΟΔΕ - Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013