1ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Επιχειρήσεις & Οργανισμοί

1.3 Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.4 Η Επιχείρηση & το Περιβάλλον της

1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων

2ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1 Οργάνωση & Διοίκηση ( Management)

2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μανατζμεντ

2.3 Λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης

2.4 Οι Συντελεστές του Management

2.5 Η Χρησιμότητα & η Καθολική Εφαρμογή του Management

3ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Διοικητικές Λειτουργίες - Ηγεσία

3.Α.1 Ηγεσία – Βασικές Έννοιες

3.Α.2 Ηγεσία – Πηγές Δύναμης του Ηγέτη

3.Α.3 Ηγεσία – Πρότυπο Ηγετικής Συμπεριφοράς

3ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Διοικητικές Λειτουργίες - Παρακίνηση

3.Β.1 Παρακίνηση – Βασικές Έννοιες

3.Β.2 Παρακίνηση – Βασικές Θεωρίες

3.Β.3 Παρακίνησ – Μέθοδοι & Τεχνικές Παρακίνησης

3ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Διοικητικές Λειτουργίες - Δυναμική Ομάδων

3.Γ.1 Δυναμική Ομάδων – Βασικές Έννοιες

3.Γ.2 Αναγκαιότητα & Σπουδαιότητα των Ομάδων

3.Γ.3 Προβλήματα Λειτουργίας Ομάδων

3.Γ.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αποτελεσματικότητας Ομάδας

3ο Κεφάλαιο ΑΟΔΕ

Διοικητικές Λειτουργίες - Επικοινωνία

3.Δ.1 Επικοινωνία – Έννοια – Σπουδαιότητα Επικοινωνίας

3.Δ.2 Η Διαδικασία Επικοινωνίας

3.Δ.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

3.Δ.4 Βελτίωση Επικοινωνίας